Program

Čtvrtek 5. října 2023

8:30 – 9:30       Registrace účastníků konference

9:30 – 10:30      Zahájení konference NUSIM 2023 (moderuje Daneš Burket)

Úvodní slovo prezidenta České nukleární společnosti – Daneš Burket

Úvodní slovo prezidenta Slovenské nukleární společnosti – Vladimír Slugeň

Vystoupení představitelů MPO, MŽP, ČEZ, SE

10:30 – 10:50    Sekce 1 – 80 let provozu a vyřazování jaderných elektráren (moderuje Larisa Dubská)

Dlouhodobý provoz elektráren Dukovany a Temelín – Radek Tomšík, ČEZ

10:50 – 11:10     Coffee break

11:10 – 12:50    Sekce 1 – 80 let provozu a vyřazování jaderných elektráren

11:10 – 11:30 Průběh spouštění JE Mochovce3 – Martin Mráz/Juraj Krasňanský, SE

11:30 – 11:50 Činnost poradního vědeckého konzilia při spouštění MO3 – Gabriel Farkas, STU 

11:50 – 12:10 Dozor nad jadernou bezpečností ve světle budoucnosti – Michaela Ratajová, SÚJB

12:10 – 12:30 Ukončování provozu a vyřazování JE (česká cesta a světová praxe) – Karel Svoboda, ČEZ

12:30 – 12:50 Decommissioning výzkumných reaktorů – Lubomír Sklenka, FJFI

12: 50 – 14:00     Oběd

14:00 – 15:40     Sekce 2 – Configuration management (moderuje Ladislav Dubský)

14:00 – 14:20 Řízení konfigurace jaderných elektráren v ČR včera, dnes a zítra I – Michal Černý, ČEZ

14:20 – 14:40 Řízení konfigurace jaderných elektráren v ČR včera, dnes a zítra II – Michal Černý, ČEZ

14:40 – 15:00 Řízení konfigurace jaderných elektráren v ČR včera, dnes a zítra III – Petr Zedník, ČEZ

15:00 – 15:20 Řízení konfigurace v SE a.s. – Jozef Ilkovič, SE

15:20 – 15:40 3D modelování v JE – Pavel Krupař, ČEZ

15:40 – 16:00     Coffee break

16:00 – 17:20     Sekce 3 – Využití projektových rezerv jaderných bloků (moderuje Vladimír Slugeň)

16:00 – 16:20 Využití potenciálu EDU – Využití projektových rezerv II, 16měsíční palivový cyklus a zavedení paliva PK3+ – Jiří Zýbal, ČEZ

16:20 – 16:40 Podpora dlouhodobého provozu ukrajinských jaderných elektráren – Vladimír Krhounek, ÚJV

16:40 – 17:00 Technická podpora skupiny ÚJV ve využití projektových rezerv JE Dukovany – Oldřich Mach, ÚJV

17:00 – 17:20 TBD

18:30 – 23:59       Společenský večer a diskuze k prezentovaným tématům

Pátek 6. října 2023

9:00 – 10:40    Sekce 4 – Nové technologie v energetice (moderuje Václav Dostál)

9:00 – 9:20 Malé modulární reaktory – Miroslav Gleitz, ČEZ

9:20 – 9:40 Jaderný elektrický pohon pro vesmírné aplikace – Václav Dostál, FS ČVUT

9:40 – 10:00 Novinky z termojaderné fúze – Slavomír Entler, ÚFP AV ČR

10:00 – 10:20 Současná situace zásobování ČR primárními zdroji – Tomáš Vlček, FSS MU

10:20 – 10:40 Projekt HydroGenIV – Slavomír Bebjak, VÚJE

10:40 – 11:00     Coffee break

11:00 – 11:20     Sekce 4 – Nové technologie v energetice

Pokročilý přístup v modelování a bezpečnostní výpočet události roztržení parního potrubí reaktoru NuScale – Ondřej Petrášek, ÚJV

11:20 – 12:20     Sekce 5 – Sekce mladých (moderuje Václav Dostál)

11:20 – 11:40 Sledovaní životnosti reaktorových ocelí pomocí spektroskopických metod – David Košovský, FEI STU

11:40 – 12:00 Pokročilá paliva (ATF) nejen pro české jaderné elektrárny – Jakub Krejčí, ÚJP

12:00 – 12:20 Kdo je kdo v jaderné energetice – Jozef Markuš, SNUS

12:20 – 13:20     Oběd

13:20 – 14:00     Individuální přesun po Brně na exkurzi

14:00 – 15:30     Technická exkurze: Školicí a výcvikové středisko ČEZ