Kontakt

Kontakt pro organizační otázky, registraci, platby: valkova@eventera.eu

Kontakt pro odborné otázky: katovsky@feec.vutbr.cz

Konferenci NUSIM 2017 pro Vás organizují…