Program

Tématem připravované konference NUSIM je

Cesta k bezemisní energetice

  Úvodní BLOK 1
9:00 – 9:05 Daneš Burket, Vladimír Slugeň – Úvodní slovo prezidentů ČNS a SNUS
9:05 – 9:20 Martin Mráz, Slovenské elektrárne – Stav dostavby MO3, 4
9:20 – 9:50 Petr Závodský, ČEZ – Aktuální stav přípravy nového jaderného zdroje v Dukovanech
  BLOK 2 – Bezpečnost, kvalifikace, spolehlivost (garant Jiří Duspiva)
09:50 – 10:15 Petr Měšťan,  Michal Zoblivý, ČEZ – Zvyšování bezpečnosti v jaderných elektrárnách
10:15 – 10:30 Jaroslav Holý, ÚJV Řež – Historie a současnost využití PSA při zvyšování efektivity a bezpečnosti provozu jaderných elektráren v ČR i ve světě
10:30 – 10:45 Pavel Král, ÚJV Řež – Problematika bezpečnostních analýz událostí z odstavených stavů
10:45 – 10:55 Přestávka
10:55 – 11:10 Radek Polášek, TES – Modelování pasivního autokatalytického rekombinátoru výpočtovým kódem MELCOR a validace modelu na experimentálních datech THAI
11:10 – 11:25 Miroslav Kotouč, ÚJV Řež – R&D aktivity v oblasti prevence a mitigace těžkých havárií s aplikací na české JE
11:25 – 11:40 Slavomír Bebjak, VUJE – Deterministické analýzy bezpečnosti pre licencovanie nového jadrového paliva
11:40 – 12:30 Oběd
   BLOK 3 – Dlouhodobý provoz jaderných elektráren (garant Daneš Burket)
12:30 – 12:45  Ján Borák, Slovenské elektrárne – Dlhodobá prevádzka JE VVER-440 v podmienkach SE, a.s.
12:45 – 13:00 Ondřej Novák, FJFI ČVUT- Jak nalákat více mladých do jádra
13:00 – 13:15 Vladimír Slugeň – Nedeštruktívne metódy sledovania životnosti TNR
13:15- 13:30 Jan Uhlíř, Centrum výzkumu Řež – Nový jaderný zdroj a možnosti uzavření palivového cyklu
13:30 – 13:45 Pavel Mareš, Centrum výzkumu Řež – Využití 3D profilometrie pro sledování životnosti zařízení
13:45 – 14:00 Přestávka
  BLOK 4 – Vyřazování jaderných zařízení z provozu (garant Larisa Dubská)
14:00 – 14:15 Juraj Václav, ÚJD SR – Činnosti UJD SR so zameraním na vyhoreté jadrové palivo
14:15 – 14:30 Tibor Rapant, JAVYS – Vyraďovanie JE-V1
14:30 – 14:45 Jan Prehradný, Centrum výzkumu Řež – Výzkumné aktivity CVŘ v oblasti nakládání s radioaktivním, toxickým a nebezpečným odpadem
14:45 – 15:00 Radek Trtílek, ÚJV Řež – R&D aktivity ÚJV v oblasti vyřazování a likvidace kapalných RAO po těžké havárii
15:00 – 15:15 Martin Pazúr, NUVIA – Vyřazení reaktoru CHOOZ A z provozu
15:15 – 15:30 Michal Mikulášek, ŠKODA JS – Demontáž parogenerátorů na Atomové elektrárně Jaslovské Bohunice V1 a využití virtuální reality při přípravě akce
15:30 – 15:45 Přestávka
  BLOK 5 –  Nové jaderné technologie (garant Václav Dostál)
15:45 – 16:00  Scott Rasmussen, NuScale – NuScale update
16:00 – 16:15  Marek Ruščák, Centrum výzkumu Řež – Projekt Energy Well
16:15 – 16:30 Petr Vácha, ÚJV Řež – Projekt Allegro
16:30 – 16:40 Přestávka
  BLOK 6 – Young Generation (garant Ondřej Novák)
16:40 – 16:50 Michal Cihlář,  FS ČVUT  –  Korozní testy konstrukčních materiálů v tavenině NaF–NaBF4
16:50 – 17:00 Jana Matoušková, FJFI ČVUT – Metoda Monte Carlo pro stanovení neurčitosti koeficientu násobení vlivem neurčitostí izotopického složení vyhořelého jaderného paliva
17:00 – 17:10 Peter Hausner, STU BA – Výpočet a stanovenie priestorovej váhovej funkcie ex-core detektora SNM-11 pre reaktor VVER-440
17:10 – 17:20 Michal Šnírer, STU BA – Stanovenie distribúcie hustoty neutrónového toku v konštrukčných komponentoch reaktora EBO V2
17:20 – 17:30 Zakončení konference

 

Konferenci NUSIM 2021 pro Vás organizují…