Program

Tématem letošního ročníku konference NUSIM je

Bezpečnost provozu a lidské zdroje

 

čtvrtek 23. 11.

9:00 – 10:00

REGISTRACE

BEZPEČNOST PROVOZU
10:00 – 10:10 Daneš Burket, Vladimír Slugeň – Úvodní slovo prezidentů ČNS a SNUS
10:10 – 10:30 Jan Kruml (ČEZ, a. s.) – Provoz a perspektivy JE v ČR
10:30 – 10:50 Martin Mráz (SE, a.s.) – Prevádzka JE Bohunice a Mochovce v poslednom období a plány do budúcnosti
10:50 – 11:10 Jiří Hledík (ČEZ, a. s.) – Role Design authority pro zajištění bezpečného dlouhodobého provozu JE
11:10 – 11:30 Štefan Hajdú (SE, a.s.) – Sústavné zlepšovanie a korporátný dohĺad ako podpora bezpečnej prevádzky

11:30 – 11:50

COFFEE-BREAK

BEZPEČNOST PROVOZU
11:50 – 12:10 Jiří Hledík (ČEZ, a. s.) – Význam řízení konfigurace v jaderných elektrárnách
12:10 – 12:30 Jiří Duspiva (ÚJV Řež, a. s.) – Řešení lokalizace taveniny na JETE – strategie IVR
12:30 – 12:50 Jiří Duspiva, David Bátěk, Jiří Žďárek (ÚJV Řež, a. s.) – Experimentální podpora strategie IVR – zařízení THS-15
12:50 – 13:10 Iveta Kroulíková (SÚRAO) – Bezpečnost úložiště radioaktivních odpadů

13:10 – 14:00

OBĚD

LIDSKÉ ZDROJE
14:00 – 14:15 Vladimír Slugeň (FEI STU) – Vzdelávanie na Slovensku a na medzinárodnej úrovni – nová štúdia EHRON
14:15 – 14:30 Linda Navrátilová (ČEZ, a. s.) – Generační obměna v JE Dukovany a nábor nových zaměstnanců
14:30 – 14:45 Vladimír Sudakov (SE, a.s.) – Riadenie vedomostí a plánovanie nástupníctva v praxi
14:45 – 15:00 Martina Krišková, Lucie Kalinová (ČEZ, a. s.) – Psychologie v  oblasti jaderné energetiky
15:00 – 15:15 Ľubica Knoblochová (SE, a.s.) – Program spoľahlivosti ľudského činiteľa – stav a súčasné zameranie
15:15 – 15:30 Adéla Klepáková (Centrum výzkumu Řež s.r.o) – CORONA II – pilotný kurz pre pracovníkov radiačnej ochrany

15:30 – 16:00

COFFEE-BREAK

16:00 – 16:15 Tomáš Ervín Dombrovský (LMC, jobs.cz) – Analýzy z oblasti chování a aktuální situace na pracovním trhu v ČR a SR

16:15 – 17:15

PANELOVÁ DISKUZE

19:00 – 02:00

Společenský večer, raut, diskuzní kroužky, diskotéka

 

pátek 24. 11.

YOUNG GENERATION
9:00 – 9:20 Slavomír Bebjak (VUJE, a.s.) – Hodnotenie integrity pokrytia palivových prútikov pri LOCA havárii
9:20 – 9:40 Jitka Vojáčková (VUT Brno) –  Minulost, přítomnost a možná budoucnost jaderného vzdělávání na VUT
9:40 – 10:00 Róbert Horúcka (Jádrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.) – Využitie kapacít spracovateľských liniek BSC RAO pri spracovávaní RAO z ČEZ, a.s.
10:00 – 10:20 Jan Prehradný (Centrum výzkumu Řež s.r.o.) – Nové technologie pro bezpečný konec palivového cyklu

10:20 – 10:40

COFFEE-BREAK

BEZPEČNOST PROVOZU
10:40 – 11:00 Daneš Burket (Centrum výzkumu Řež s.r.o) – Výzkum a vývoj pro podporu bezpečného a efektivního provozu JE
11:00 – 11:20 Daneš Burket (Centrum výzkumu Řež s.r.o) – Role aplikovaného výzkumu pro zajištění znalostní infrastruktury v jaderně energetických technologiích
11:20 – 11:40 Milan Buňata (NUVIA a.s.) – Mohou EPC projekty zlepšit bezpečnost provozu a využití lidských zdrojů?
11:40 – 12:00 Michal Chudožilov (ÚJV Řež, a. s.) – Portfolio služeb ÚJV Řež, a. s.,  v oblasti nedestruktivního zkoušení

12:00 – 13:00

OBĚD

13:00 – 14:00

Exkurze na vodní elektrárnu na Brněnské přehradě nebo do laboratoří VUT – přihlášení při registraci online nebo na místě

 

Konferenci NUSIM 2017 pro Vás organizují…